Hoe kan het overstromingsgebied voor een aantrekkelijke en leefbare buurt zorgen?

Een voedselbos

bomen en struiken met eetbare vruchten: kastanjes, hazelnoten, konoelje, vlier,... -->Nuttig, educatief, ecologische, bijvriendelijk,...